סדר הכנסת ספר תורה

עם ישראל חי וקיים, בארצו ובמולדתו וזכינו כי בימינו אלה הוא משגשג ופורח. עם ישראל הלא הוא עם הבחירה עתיק היומין ואור לגויים, עבר לאורך הדורות קשיים רבים עד שהגענו לזמן וזה. ומה שעזר לנו להישאר מאוחדים, לדבוק במצוות ולהישאר מאוחדים הינו התורה הקדושה שקיבלנו בימי קדם. נהוג, משום כך, לקבל כל ספר תודה שכתיבתו אך זה הסתיימה, בתהלוכה מפוארת – תהלוכת ספר תורה וכן גם בשירה ובריקודים. זהו אחד מרגעי השיא השיא של אירוע חשוב, סדר הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת.

סיום הכתיבה ותחילת התהלוכה

עוד לפני שמתחילות החגיגות, מתחיל להתנהל סדר הכנסת ספר תורה. הסדר בא לציין קודם לכל את רגע סיומו של כתיבת ספר התורה החדש. נהוג להשאיר את מלאכת סיום כתיבת ספר התורה בידי כמה אנשים מכובדים, הזוכים כל אחד לכבוד מיוחד. הכבוד הוא בהשלמת האותיות האחרונות שבספר. המהדרין מעדיפים לבצע מלאכה קדושה זאת לא רק לאחר רחצת הגוף ונטילת ידיים אלא לאחר היטהרות במקווה טהרה.
המשך הסדר מתנהל בדרך לבית הכנסת, משכנו העתידי של ספר התורה. אך לפני שיוצאים לדרך, מעטרים את ספר התורה בכתר. חגיגות הכנסת ספר תורה ממשיכות בתהלוכה המונית, אשר במהלכה מושמעת מוזיקה יהודית. לרוב, מועדפת מוזיקה חגיגית ונגינות עממיות. את המוזיקה, שבעבר נוגנה על ידי להקת נגנים, משמיעה מערכת כריזה. מערכת זאת מותקנת על פי רוב על גבי רכב להכנסת ספר תורה מקושט ומואר שנוסע ומוביל את ההולכים. מקובל לצייד את הילדים המשתתפים בתהלוכה בפנסים דמויי לפידים וכן במיני מתיקה.

קבלת הספר החדש וברכת הזמן

בעיני רבים, רגע השיא של סדר ההכנסה של ספר התורה מתקיים כאשר התהלוכה מגיעה לבית הכנסת. שם נהוג לקיים ריקודים המזכירים את האווירה ביום שמחת תורה. בקהילות מסוימות נהוג, תוך כדי שירה, להוציא מארון הקודש את ספרי התורה הקיימים כאשר לבסוף מכניסים אותם, ביחד עם הספר החדש, בחזרה אל ארון הקודש. בהמשך, מקיימים סועדה חגיגית לאחר שחשובי העדה נושאים ברכות. כמו כן, מקובל לברך את ברכת הזמן (ברכת שהחיינו).