סרטונים רכב הכנסת ספר תורה


תורה קאר – רכב הכנסת ספר תורה


סרטון תהלוכות ספר תורה בראשון לציון – תורה קאר הכנסת ספר תורה


רכב תהלוכות ספר תורה בהפקת תורה קאר


תהלוכת ספר תורה באילת – חגיגה שחייבים לראות


רכב תהלוכת הכנסת ספר תורה בקרית ארבע – תורה קאר